Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2009

Συγκοινωνιακό και κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Κέρκυρα

Είναι πραγματικότητα: Στην Ελλάδα του 2009, στην Ελλάδα των Ολυμπιακών Αγώνων, υπάρχει πόλη με αεροδρόμιο σε απόσταση μόλς 3 χιλιομέτρων από το κέντρο της που δεν διαθέτει αστική συγκοινωνία για να συνδέσει το αεροδρόμιο με την πόλη!!!! Έτσι ο επισκέπτης ή και ο κάτοικος της Κέρκυρας είναι υποχρεωμένος είτε να πάρει ταξί, (με ελάχιστη χρέωση με τσαμπουκά και χωρίς ταξίμετρο τα 8-10 ευρώ) είτε να έχει νοικιάσει αυτοκίνητο, είτε να έχει αγγαρέψει κάποιον να τον μεταφέρει στον προορισμό του. Σε αυτή την πόλη το 1994 έγινε η σύνοδος λκορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ήταν η τελευταία φορά που έγιναν κάποια έργα στο οδικό δίκτυο από το αροδρόμιο σε μια ακτίνα πέντε δέκα χιλιομέτρων για προφανείς λόγους.
Θεωρώ απαράδεκτο μια ιστορική πλατεία, η Σπιανάδα να μετατρέπεται σε ένα απέραντο πάρκιγκ, επειδή κάποιοι ανεγκέφαλοι τοπικοί άρχοντες το θεώρησαν σαν τρόπο για να γεμίσουν τα ταμεία του Δήμου.
Θεωρώ επίσης απαράδεκτο να υπάρχει κάθε πρωί κυκλοφοριακό πρόβλημα στην είσοδο της πόλης γιατί κάποιοι ανεγκέφαλοι υποχρεώνουν με αυτές τις πολιτικές που ακολουθούν τους κατοίκους να μετακινούνται καθημερινά με το ΙΧ γιατί τελικά αποτελεί τη μοναδική λύση στην μετακίνηση.
Όπως θεωρώ απαράδεκτο το γεγονός η Κέρκυρα να είναι δεύτερη στον κόσμο σε πυκνότητα αυτοκινήτων ανά κάτοικο, όχι λόγω ευημερίας αλλά επειδή αυτό αποτελεί όρο επιβίωσης για τους κατοίκους του νησιού.
Θεωρώ επίσης απαράδεκτο να μη μπορώ να πάω στο χωριό μου το Βαλανειό γιατί κάποιοι αποφάσισαν ότι είναι επαρκής συγκοινωνιακή σύνδεση για τα χωριά του νησιού με απόσταση από την πόλη μόλις 30 χμ να έχουν συγκοινωνία δύο φορές την ημέρα, και εξαιτίας των πολύ επιβαρυμένων δρομολογίων και της κακής κατάστασης του οδικού δικτύου να απαιτείται χρόνος διαδρομής πάνω από 1,5 ώρα.
Σε τελική ανάλυση οι αστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες θα πρέπει να σηκώνουν το κύριο βάρος των μεταφορών στην Κέρκυρα και όχι να αποτελούν συμπληρωματική επιλογή στο ΙΧ και στο Ταξί.
Θα πρότεινα δε την οργάνωση των συγκοινωνιών στην Κέρκυρα σε τρία επίπεδα:

  • Αστικό, που θά έχει την αποκλειστική ευθύνη της μετακίνησης στον αστικό ιστό της πόλης με συχνότητα δρομολογίων το πολύ ανα 15λεπτο.
  • Υπεραστικό με γραμμές κορμούς σε στρατηγικά σημεία του νησιού με συχνότητα δρομολογίων το πολύ ανά ώρα και με δρομολόγια που θα ξεκινάνε από τις παρυφές της πόλης και θα έχουν ανταπόκριση με τα αστικά λεωφορεία
  • Περιφερειακό όπου λεωφορεία τοπικά θα κάνουν κυκλικές διαδρομές σε απομονωομένα χωριά 4-6 φορές την ημέρα και θα μεταφέρουν τους επιβάτες σε αντίστοιχα σημεία μετεπιβιβασης των Υπεραστικών γραμμών. Η ευθύνη και το κόσττος λειτουργγίας των περιφερειακών γραμμών μπορεί να περάσει στον έλεγχο των ΟΤΑ και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης με ένταξή τους σε χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ για την ανάπτυξη των περιφερειών.
Πιστεύω πως η πρόταση είναι και εφικτή σην εφαρμογή της και επωφελής για όλους.Απάντηση σε αυτό το Θέμα